ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กศิลป์อาชีวะเชียงใหม่ คว้ารางวัลจากการประกวดภาพวาด “หยุดไฟป่าด้วยมือเรา” วันสิ่งแวดล้อมไทย 2020

เด็กศิลป์อาชีวะเชียงใหม่ คว้ารางวัลจากการประกวดภาพวาด “หยุดไฟป่าด้วยมือเรา” วันสิ่งแวดล้อมไทย 2020

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว”

พิธีทำบุญเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทำบุญเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับ Café de jungle สาขาบ้านถวาย ปีการศึกษา 2563

โครงการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับ Cafè de jungle สาขาบ้านถวาย ปีการศึกษา 2563

ตัวแทนครูและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ส่งมอบชุดผ้าไหมแก่ เอกอัครราชทูต และทูตพาณิชย์ ประจำประเทศแคนาดา

ตัวแทนครูและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ส่งมอบชุดผ้าไหมแก่ เอกอัครราชทูต และทูตพาณิชย์ ประจำประเทศแคนาดา

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

1 34 35 36 37 38 39