ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ (5 ธันวาคม) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันชาติไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคนิคสารภี ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับครูนพปฎล เพ็ชรไพร ย้ายมาประจำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากวิทยาลัยเทคนิคสารภี ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับครูนพปฎล เพ็ชรไพร ย้ายมาประจำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

กิจกรรมวันเอดส์โลก(World Aids Day)

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โรคประจำปี 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรและใบรับรองผลคะแนนสอบ HSK โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรและใบรับรองผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน HSK โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2565

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 – 2564

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 – 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ระดับประเทศ

นายศีลวัฒน์ โชคดีศรีสวัสดิ์ นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2022 ระดับประเทศ ครั้งที่ 15

โครงการ Fin ดี We Can Do Season 4

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร โครงการ Fin ดี We Can Do Season 4 ภายใต้โครงการของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จัดโดยสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมสถานประกอบการพบนักเรียน นักศึกษา)

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมสถานประกอบการพบนักเรียน นักศึกษา)

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

1 2 3 31