อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถวายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และชุดทำความสะอาด ให้กับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร วัดสันทรายมูล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it – จิตอาสา”

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถวายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และชุดทำความสะอาด ให้กับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร วัดสันทรายมูล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it – จิตอาสา”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถวายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดล่ามช้าง ตามโครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it – จิตอาสา” จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถวายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดล่ามช้าง ตามโครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it – จิตอาสา” จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบต้นกล้าสมุนไพรให้วัดล่ามช้าง เรือนจำกลาง จ.เชียงใหม่ ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตามโครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it – จิตอาสา”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ด้มอบต้นกล้าสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการต่อต้านโควิด-19 ให้กับวัดล่ามช้าง เรือนจำกลาง จังหวัดเชียงใหม่ ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด” และ โครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it จิตอาสา”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตั้งจุดมอบถุงยังชีพตาม โครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด” และ โครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it จิตอาสา” และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มชาวบ้านเกษตรกรอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทำการแจกจ่ายผลผลิต การเกษตร ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด” และ โครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it จิตอาสา”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการตาม โครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด” และ โครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it จิตอาสา” จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารกลางวันในรูปแบบข้าวกล่อง ขนม น้ำสมุนไพร ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด” และ โครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it จิตอาสา”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถวายข้าวกล่อง ขนม น้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ให้พระภิกษุสามเณรวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และมอบข้าวกล่อง ขนม น้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ให้สภากาชาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบข้าวกล่อง ขนม น้ำสมุนไพรให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการโครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it จิตอาสา” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา โดยผ่านวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ แจกข้าวกล่อง น้ำดื่ม น้ำสมุนไพร มอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

จัดทำอาหารกลางวันในรูปแบบอาหารกล่อง มอบให้กับโรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ และแจกอาหารกลางวันในรูปแบบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม ให้กับประชาชนบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยฯ และมอบต้นสมุนไพรไทย ให้แก่วัดล่ามช้าง เรือนจำกลางชาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนแต่ละสาขาวิชา เจ้าหน้าที่และสวนสมุนไพรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

จัดทำอาหารกลางวันในรูปแบบอาหารกล่อง ถวายให้กับวัดปันเสา มอบให้กับโรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ และแจกอาหารกลางวันในรูปแบบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม หน้ากากผ้าพร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์แบบหลอดให้กับประชาชนบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยฯ

1 2