วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด” และ โครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it จิตอาสา”

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการตาม โครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด” และ โครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it จิตอาสา” จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถวายอาหารกลางวันในรูปแบบข้าวกล่อง ขนม น้ำสมุนไพร ให้พระภิกษุ สามเณร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดปันเสาและมอบข้าวกล่อง ขนม น้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ให้โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ หอพักสันผีเสื้อ (สถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยงโควิด -19)และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-12.00 น.หรือของที่มอบให้หมดตามจำนวนที่เตรียมไว้

อาหาร/น้ำดื่มวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดปันเสาโรงเรียนสอนคนตาบอดโรงพยาบาลสนามหอพักสันผีเสื้อ(กักตัว)บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ
ข้าวไก่พริกไทยดำ42 กล่อง24 กล่อง24 กล่อง10 กล่อง
ข้าวไก่ทอดซอสมะนาว48 กล่อง20 กล่อง24 กล่อง36 กล่อง20 กล่อง22 กล่อง
ผัดหมี่ไก่น้ำแดง40 กล่อง22 กล่อง40 กล่อง30 กล่อง18 กล่อง
ข้าวกล่องรวม300 กล่อง
ข้าวผัดพริกแกง (คุณปาณิดา เปรมฤดีปรีชาชาญ สำนักงานประมง ม.แม่โจ้)100 กล่อง
แซนวิช (คุณรัชวรรณ เลิศคำฟู และคุณวนิดา ชัยดี)100 ชิ้น
ขนม130 ชิ้น70 ชิ้น200 ชิ้น
น้ำดื่ม20 แพ็ค20 แพ็ค50 แพ็ค
น้ำสมุนไพร130 ขวด70 ขวด100 ขวด200 ขวด
ผลไม้แก้วมังกร (พ่อหนานหล้า วงศ์โสตถิไกร)10 ลัง