ข่าวประกวดราคา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่12 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 7 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 7 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 2 3 10