ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรมและบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรมและบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรมและบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรมและบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดโต๊ะและเก้าอี้นำเสนอผลงานชั้นเรียนกับชุดลำโพงเคลื่อนที่แบบล้อลากพร้อมไมค์

ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดโต๊ะและเก้าอี้นำเสนอผลงานชั้นเรียนกับชุดลำโพงเคลื่อนที่แบบล้อลากพร้อมไมค์

ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรมและบริการ

ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานส่วนหน้าโรงแรมและบริการ

1 2 3 8