ติดต่อเรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

เลขที่ 167 ถนนพระปกเกล้า
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0 5322 1493
โทรสาร 0 5321 7310

ติดตามเราทางโซเชียลมีเดีย