ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน
– ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ
– ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 อัตรา
– ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2566
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน
ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

1 2 3 9