ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
– ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

1 2 3 12