ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน
– ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

1 2 3 4 11