ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสาขา 311

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสาขา 311

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสาขา 311

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ (ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รหัสาขา 311

1 2