ข่าวสาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัวและประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัวและประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดทำแผนการเรียนโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง)ร่วมกับ โรงเรียนพร้าววิทยาคม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดทำแผนการเรียนโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง)ร่วมกับ โรงเรียนพร้าววิทยาคม

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฎิบัติหน้าที่ดีเด่น งานวันครู ประจำปี 2565

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฎิบัติหน้าที่ดีเด่น งานวันครู ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก(ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก(ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2565

1 2 3 32