ข่าวสาร

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นำนักเรียนนักศึกษา กวาดรางวัลการประกวดเมนูอาหาร ในโครงการการพัฒนาตำรับเมนูเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย Food Safety : CMU

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นำนักเรียนนักศึกษา กวาดรางวัลการประกวดเมนูอาหาร ในโครงการการพัฒนาตำรับเมนูเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย Food Safety : CMU

การประเมิน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

การประเมิน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

1 2 3 21