ข่าวสาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกโลก

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกโลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) /ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่/สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะฯ (Fix it–จิตอาสา) กิจกรรมย่อยที่ 1.5 สนับสนุนการดำเนินงานในกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ และภัยพิบัติต่างๆ กิจกรรมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า สถานที่ 1.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 2. ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ 3. สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร “ช่างซ่อมแซมเสื้อผ้าเบื้องต้น” จำนวน 30 ชั่วโมง ในกิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ช่างซ่อมแซมเสื้อผ้าเบื้องต้น” จำนวน 30 ชั่วโมง กิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) ภายใต้โครงการบรูณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (FIX IT – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1 2 3 89