วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด

เรียนฟรี หลักสูตรออนไลน์ อัพเดตใหม่ทุกสัปดาห์ รับประกาศนียบัตรทันที

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารสำหรับครูและบุคลากร

RSS ข่าวประกวดราคา

RSS ข่าวรับสมัครงาน

CMVC.Facebook

📢 สาขาวิชาการโรงแรม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 #ระดับปวช. รับผู้จบ ม.3 กศน. หรือเทียบเท่า #ระดับปวส. รับผู้จบ ปวช. ม.6 กศน. หรือเทียบเท่า #ระดับปริญญาตรี รับผู้จบ ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม สายตรง🔥#สายด่วน ครูทินกร ติ๊บอินถา 📞 09 7096 8365👉 ปวช. / ปวส. / ป.ตรี www.cmvc.ac.th/main/programs/hotel/👉 สมัครได้ที่ www.cmvc.ac.th/main/news/information/8353/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
📢 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 #ระดับปวช. รับผู้จบ ม.3 กศน. หรือเทียบเท่า #ระดับปวส. รับผู้จบ ปวช. ม.6 กศน. หรือเทียบเท่า🔥#สายด่วน ครูศศิรดา สลี 📞 09 8749 0899👉 ปวช. www.cmvc.ac.th/main/programs/homeeconomics/👉 ปวส. www.cmvc.ac.th/main/programs/homeeconomicsmanagement/👉 สมัครได้ที่ www.cmvc.ac.th/main/news/information/8353/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
📢 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก สาขางานดิจิทัลอาร์ต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รับผู้จบ ปวช. ม.6 กศน. หรือเทียบเท่า สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ต่อเนื่องได้ทันที (ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต)🔥#สายด่วน ครูภูริณัฐ ยาระปา 📞 08 1881 6465👉 อ่านรายละเอียดเพิ่มที่ www.cmvc.ac.th/main/programs/digitalgraphic/👉 สมัครได้ที่ www.cmvc.ac.th/main/news/information/8353/ ... See MoreSee Less
View on Facebook

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department