วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารสำหรับครูและบุคลากร

CMVC.Facebook

2 days ago

11 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม พ่อบุญมี เชื่อมชิต คุณพ่อของ ครูอุดม ญานะ ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ณ วัดกู่คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่กำหนดฌาปนกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ณ สู่สานสันกู่เหล็ก ในสถานการณ์โรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) จำกัดผู้เข้าร่วมงานได้ ไม่เกิน 50 ท่าน ... See MoreSee Less
View on Facebook

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department