วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด

เรียนฟรี หลักสูตรออนไลน์ อัพเดตใหม่ทุกสัปดาห์ รับประกาศนียบัตรทันที

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

RSS ข่าวประกวดราคา

RSS ข่าวรับสมัครงาน

CMVC.Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2564 ... See MoreSee Less
View on Facebook

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department