วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารสำหรับครูและบุคลากร

RSS ข่าวประกวดราคา

เรียนฟรี หลักสูตรออนไลน์ อัพเดตใหม่ทุกสัปดาห์ รับประกาศนียบัตรทันที

อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด

CMVC.Facebook

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญวัน หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย ... See MoreSee Less
View on Facebook
📌📌วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567ตั้งแต่วันนี้ - 26 ธันวาคม 2566 เท่านั้นศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม👇👇www.cmvc.ac.th/main/news/information/12893/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
📣📣วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบปกติ(รับตรง) ปีการศึกษา 2567📌📌ตั้งแต่วันนี้ - 13 มีนาคม 2567ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม👇👇www.cmvc.ac.th/main/news/students/12882/👉 ระดับ ปวช. รับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2566 มีให้เลือกเรียนมากถึง 13 สาขาวิชา ทั้งระบบปกติ และระบบ Mini English Program👉 ระดับ ปวส. รับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นปวช./ ม.6 หรือเทียบเท่าและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2566 มีให้เลือกเรียนมากถึง 15 สาขาวิชา ทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบ Mini Chinese Program ... See MoreSee Less
View on Facebook
๗ ธันวาคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ... See MoreSee Less
View on Facebook

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department