วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด

เรียนฟรี หลักสูตรออนไลน์ อัพเดตใหม่ทุกสัปดาห์ รับประกาศนียบัตรทันที

ข่าวประชาสัมพันธ์

RSS ข่าวรับสมัครงาน

CMVC.Facebook

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการเรียน/การสอบ แบบ Online ในสัปดาห์ที่ 16 - 18 ระหว่างวันที่ 13 - 30 กันยายน 2564อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม www.cmvc.ac.th/main/news/students/7442/ ... See MoreSee Less
View on Facebook
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายนพกร จอมแปง นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเล่านิทาน ระดับอุดมศึกษา เนื่องในงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564” จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ... See MoreSee Less
View on Facebook

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department