วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารสำหรับครูและบุคลากร

RSS ข่าวรับสมัครงาน

CMVC.Facebook

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการเรียนแบบผสมผสาน ระหว่างวันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564รายละเอียดเพิ่มเติมและการแบ่งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา อ่านได้ที่www.cmvc.ac.th/main/news/students/6279/ หรือ ติดต่อกับคุณครูที่ปรึกษา ... See MoreSee Less
View on Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Youth Creation 2021 ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "STEM for Adolescent Nutrition" การแข่งขันมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้รูปแบบการแก้ปัญหาแบบ STEM ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และกระบวนการที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันสนในรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ www.seameo-recfon.org/10th-anniversary-archive/youth-creation-2021/ ... See MoreSee Less
View on Facebook

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ

Business Administration Department

ประเภทวิชาศิลปกรรม

Art Department

ประเภทวิชาคหกรรม

Home Economics Department

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Tourism Industry Department