ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รอบปกติ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รอบปกติ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง) รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง) รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชา การโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชา การโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2567

1 2 3 15