ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2567

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึษา ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2567

1 2 3 14