ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ ร่วมกับโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) รูปแบบที่ 2 การสะสมผลการเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ ร่วมกับโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) รูปแบบที่ 2 การสะสมผลการเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการประกวดแข่งขันกระทงลอยใบตองดอกไม้สด “งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔” จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการประกวดแข่งขันกระทงลอยใบตองดอกไม้สด จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินประกวดกระทงลอยดอกไม้สด งานยี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2564

ครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินประกวดกระทงลอยดอกไม้สด งานยี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2564

1 2 3 11