ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ข้อมูลและถอดบทเรียนการทำงานสถานศึกษา รุ่น 5 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยผู้บริหาร ครูประจำสาขาและครูแนะแนว เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์ข้อมูลและถอดบทเรียนการทำงานสถานศึกษา รุ่น 5 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2566 ณ วัดเจดีย์หลวง

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประจำปี 2566 ณ วัดเจดีย์หลวง

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

1 2 3 49