ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 70 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 70 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหา มหาราชินี)

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 งานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหา มหาราชินี) ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม MR Soccer Arena โดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย ในการแข่งขันประติมากรรมดอกไม้ “ลานนาพฤกษาชาติ” ครั้งที่ 40

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในผลงาน “สีแห่งความรัก” และ ได้รับรางวัลชมเชย ในผลงาน “พลังแห่งความรัก” ในการแข่งขันประติมากรรม “ลานนาพฤกษาชาติ” ครั้งที่ 40

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา (รอบพิเศษ) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2566

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา (รอบพิเศษ) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับ โรงแรมอคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 งานความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับโรงแรมอคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่

พิธีถวายพระพร และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรและลงนามถวายพระพร และจัดพิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประกาศยืนการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 70 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

ประกาศยืนการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 70 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำผู้เรียนอาชีวศึกษา ศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจ ณ โครงการจริงใจมาร์เก็ต และโครงการกาดมะป้าว

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจจริง ณ โครงการจริงใจมาร์เก็ต และโครงการกาดมะป้าว

1 2 3 29