ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ร่วมกับวัดสันต้นม่วงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปพระสิงคเมตตาบารมี ในงานประเพณีปี๋ใหม่เจียงใหม่ 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ร่วมกับวัดสันต้นม่วงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปพระสิงคเมตตาบารมี ในงานประเพณีปี๋ใหม่เจียงใหม่ 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะ ยอสวยไหว้สา พระญามังราย 727 ปี

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะ ยอสวยไหว้สา พระญามังราย 727 ปี (วันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ครบ 727 ปี)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่และโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่และโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. รอบปกติ (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการรับรายงานตัวมอบตัว นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบปกติ (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีการศึกษา 2566

1 2 3 4 5 49