ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว โครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุ่นตกปลาจากส่วนเหลือทิ้งลำต้นมันสำปะหลัง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว โครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุ่นตกปลาจากส่วนเหลือทิ้งลำต้นมันสำปะหลัง ในกิจกรรมบ่มเพาะผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์ Training for Invention Manager : IM สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กิจกรรมการประกวด Mister & Miss Queen Vocational Chiangmai 2023

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 มูลนิธิเอ็มพลัสสาขาเชียงใหม่ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการประกวด Mister & Miss Queen Vocational Chiangmai 2023 และกิจกรรมแข่งขันเต้น Cover dance ของชมรม To be No.1

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และการจัดกิจกรรมของชมรมวิชาชีพทุกสาขาวิชา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา (รอบพิเศษ) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบพิเศษ) ตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์ มหาจักร 9 ต.กื้อช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้แทนจากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายประยูร วัฒนเมธีกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา และหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ครูที่ปรึกษาและนักเรียนทุนฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจากโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เข้าติดตามและตรวจเยี่ยนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

“เวทีปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2566”

วันที่19-20 สิงหาคม 2566 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินกิจกรรม “เวทีปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2566” ณ ห้องประชุม 721 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

1 2 3 4 5 58