ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

งานบริหารและการบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยงานบริหารและการบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ทำความร่วมมือนักเรียนแลกเปลี่ยนกับ ITE CENTRAL COLLEGE จากประเทศสิงคโปร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ทำความร่วมมือนักเรียนแลกเปลี่ยนกับ ITE CENTRAL COLLEGE จากประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10 -23 ธันวาคม 2022

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. รอบระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. รอบระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี “สุพรรณิการ์เกมส์ 2565”

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565 “สุพรรณิการ์เกมส์” ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการฝึกอาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ครั้งที่ 3

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการฝึกอาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมกีฬาสี “สุพรรณิการ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบการแข่งขันกีฬา)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี “สุพรรณิการ์เกมส์” (ประเภทกีฬา) ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

1 2 3 4 5 43