ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นร่วมประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นร่วมประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจาก กสศ. หัวหน้าโครงการทุนนวัตกรรม และอาจารย์ผู้ดูแลติดตามการดำเนินโครงการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สำหรับการบริหารและการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและร่างกาย ประจำปี 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน

วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

13 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม “ส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ในเขตพื้นที่ชุมชนรถไฟสามัคคีเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม “ส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ในเขตพื้นที่ชุมชนรถไฟสามัคคีเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรม “ส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยโครงการพิเศษและบริการชุมชน และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดำเนินกิจกรรมส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จัดตั้งศูนย์บริการอาหารกล่อง มอบอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศาลาหมู่บ้านสันป่าเลียง ดำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 300 ชุด และเทศบาลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 ชุด

1 2 3 4 5 6 39