ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

นางสาวพรสวรรค์ ศรีมหันโต นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวพรสวรรค์ ศรีมหันโต นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่สถานศึกษาคุณภาพสูงแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สังกัด สอศ.

วันที่ 16 – 18 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่สถานศึกษาคุณภาพสูงแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรม Splash Beach Mai Khao Resort จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ครั้งที่ ๓

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยงานบริหารและการบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ จัดกิจกรรมโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ครั้งที่ ๓ มีนักเรียน นักศึกษาที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๗ คน ณ ห้องประชุม ๗๒๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง

1 2 3 4 34