ข่าวสาร

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ (5 ธันวาคม) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันชาติไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคนิคสารภี ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับครูนพปฎล เพ็ชรไพร ย้ายมาประจำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากวิทยาลัยเทคนิคสารภี ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับครูนพปฎล เพ็ชรไพร ย้ายมาประจำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

กิจกรรมวันเอดส์โลก(World Aids Day)

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โรคประจำปี 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรและใบรับรองผลคะแนนสอบ HSK โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรและใบรับรองผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาจีน HSK โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2565

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 – 2564

พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 – 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เนื่องจากขาดเรียน ขาดการฝึกประสบการณ์ทักษะชีวิต หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า 15 วัน)

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เนื่องจากขาดเรียน ขาดการฝึกประสบการณ์ทักษะชีวิต หรือขาดการติดต่อกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเกินกว่า 15 วัน)