ข่าวสาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจประเมินโครงการ สุขาดี มีความสุข

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่นำโดย นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจประเมินโครงการ สุขาดี มีความสุข

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ (Cabling Contest) ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ระดับภาคเหนือ)

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ (Cabling Contest) ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ระดับภาคเหนือ)

พิธีทำบุญและไหว้ครูศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญและพิธีไหว้ครูศิลปกรรม ใหม่ ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อการเรียนการสอนและเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อการเรียนการสอนและเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พิธีไหว้ครู พิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเรียนดี ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมประจำวิทยาลัยฯ เนื่องในไหว้ครู ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง และจัดพิธีไหว้ครู รวมทั้งมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมสร้างสัมพันธ์และละลายพฤติกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา พิการ ในโครงการอาชีวศึกษาศึกษาเพื่อคนพิการ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กิจกรรมสร้างสัมพันธ์และละลายพฤติกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา พิการ ในโครงการอาชีวศึกษาศึกษาเพื่อคนพิการ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 โดยมีบุคลากร/เจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เป็นวิทยากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย เพื่อดำเนินการสรรหาเลือกประธานกรรมการวิทยาลัย

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการสรรหาเลือกประธานกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วม “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567″

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วม “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567″ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่