ข่าวสาร

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล ประธานกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและการวางแผนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษา กองประกวด CMVC Super Star ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมชมภาพยนต์รอบสื่อมวลชน เรื่อง พี่นาค 4

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษา กองประกวด CMVC Super Star ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมชมภาพยนต์รอบสื่อมวลชน เรื่อง พี่นาค 4 ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

งานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี กับครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเหรียญรางวัล I-New Gen Award 2024 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี กับครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และเหรียญรางวัล I-New Gen Award 2024 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024)

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐานของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

สรุปผลแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐานของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 2567(Chinese New Year 2024)

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 2567 (Chinese New Year 2024) โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีนพร้อมตอบคำถามชิงรางวัล อีกทั้งมีการเดินแฟชั่นชุดสำหรับใส่วันตรุษจีน ที่ออกแบบโดยนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย