ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอล ระดับจังหวัด ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวอลเลย์บอล ระดับจังหวัด ครั้งที่ 42 “เทียนนกแก้วเกมส์”

ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

“เกียรติยศของผู้ให้ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความสำเร็จผู้พากเพียร เวียนคืนถิ่นดินลำเนา”งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปี 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงาน “เกียรติยศของผู้ให้ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความสำเร็จผู้พากเพียร เวียนคืนถิ่นดินลำเนา” งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปี 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำครูนิเทศก์ ครูฝึกและสถานประกอบการ เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติใน “โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูนิเทศก์ ครูฝึกในสถานประกอบการ และสถานประกอบการ”

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการ นำครูนิเทศก์ จำนวน 4 ท่าน ครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 4 ท่าน และสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง เข้ารับเกียรติบัตรในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูนิเทศก์ ครูฝึกในสถานประกอบการ และสถานประกอบการ

28 กันยายน 2565 วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

1 3 4 5 6 7 39