ข่าวสาร

ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “CMVC เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างวินัยทางการเงิน”

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “CMVC เยาวชนรุ่นใหม่ สร้างวินัยทางการเงิน”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข”

คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ณ วัดเจดีย์หลวง (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 ณ วัดเจดีย์หลวง (พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงใหม่

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในประเด็น “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของรายวิชาการสัมมนาทางการบริหารการศึกษา (SEMINAR IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION) ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และ ม.ครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับครูอาชีวศึกษา ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับครูอาชีวศึกษา โดยนางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ชนก นาหลวง ครูภาษาจีน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับครูอาชีวศึกษา ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 – 28 ตุลาคม 2566

1 2 3 4 5 80