ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ครั้งที่ 11 ในงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง” ปีที่ 11 ในประเพณีลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมซ้อมฟ้อน เพื่อร่วมขบวนแห่ปะตี๊ดปันดวง ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี้ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ครั้งที่ 11

วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมซ้อมฟ้อน เพื่อร่วมขบวนแห่ปะตี๊ดปันดวง ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๋ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ครั้งที่ 11

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับรายงานตัวและมอบตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. (รอบพิเศษ) ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับรายงานตัวและมอบตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) จำนวน 1 ตำแหน่ง

1 2 3 4 5 57