14 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ดำเนินงานโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพฯ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายประยูร วัฒนเมธีกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพฯ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางโรงเรียนได้ให้ตัวแทนพระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

รายการจำนวน
การสอนประกอบอาหาร300 ชุด
การสอนทำน้ำสมุนไพร300 ชุด
การสอนจีบผ้าแบบต่างๆ และหน้ากากพระสงฆ์พร้อมเจลแอลกอฮอล์300 ชุด
การสอนใช้และซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น