วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบต้นกล้าสมุนไพรให้วัดล่ามช้าง เรือนจำกลาง จ.เชียงใหม่ ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตามโครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it – จิตอาสา”

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายประยูร วัฒนเมธีกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมกับงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้มอบต้นกล้าสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการต่อต้านโควิด-19 ให้กับวัดล่ามช้าง เรือนจำกลาง จังหวัดเชียงใหม่  ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้แก่ ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ขิง ขมิ้น ตะไคร้ เพื่อดำเนินการเพาะปลูกต่อไป ตามโครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it – จิตอาสาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19)

ต้นสมุนไพรวัดล่ามช้างเรือนจำกลาง จ.เชียงใหม่ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร100 ต้น200 ต้น50 ต้น
ต้นกล้าขิง50 ต้น
ต้นกล้าขมิ้น50 ต้น
ต้นกล้าตะไคร้50 ต้น