15 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ดำเนินงานโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพฯ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพฯ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางโรงเรียนได้ให้ตัวแทนพระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

รายการจำนวน
การสอนทำอาหารต้านโควิด330 ชุด
การทำขนมเปียกปูนฟักทองกะทิสด+ผลไม้ (แก้วมังกร)330 ชุด
การทำน้ำสมุนไพร330 ชุด
การสอนใช้และซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การสอนจัดดอกไม้
การสอนทำความสะอาดห้องพักในชีวิตประจำวัน