วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบอาหารกล่องและน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด” และ โครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it จิตอาสา”

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการตาม โครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”  และ โครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it จิตอาสา” จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถวายอาหารกลางวันในรูปแบบข้าวกล่อง ขนม น้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ให้พระภิกษุสามเณรวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และมอบข้าวกล่อง ขนม น้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ให้สภากาชาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-12.00 น.หรือของที่มอบให้หมดตามจำนวนที่เตรียมไว้

อาหาร/น้ำดื่มวัดพระสิงห์วรมหาวิหารสภากาชาดไทย จังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลสันทรายโรงพยาบาลสนามบริเวณหน้าวิทยาลัยฯ
หมี่ซั่วผัดขี้เมา60 กล่อง10 กล่อง30 กล่อง
ข้าวไก่อบเทอริยากิ70 กล่อง50 กล่อง70 กล่อง10 กล่อง
ข้าวไข่เจียว50 กล่อง
ข้าวกะเพรา+ไข่ต้ม50 กล่อง250 กล่อง
ข้าวกล่อง(ประชาชนร่วมบริจาค)30 กล่อง
ขนม130 ขวด270 ชิ้น
น้ำดื่ม216 ขวด24 ขวด
น้ำสมุนไพร130 ขวด50 ขวด60 ขวด100 ขวด160 ขวด
น้ำโออิชิ(ร้านกลางเวียงโฆษณา)50 ขวด