เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบข้าวกล่อง ขนม น้ำสมุนไพรให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดย นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการตั้งจุดบริการโครงการ “อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it จิตอาสา” จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบข้าวกล่อง ขนม น้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาด ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-12.00 น.หรือของที่มอบให้หมดตามจำนวนที่เตรียมไว้

อีกทั้งมอบให้โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสันทราย ภายใต้โครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19”

อาหาร/น้ำดื่มวัดปันเสาโรงพยาบาลสันทรายโรงพยาบาลนครพิงค์โรงพยาบาลสนามบริเวณหน้าวิทยาลัยฯ
ข้าวไก่ย่าง24 กล่อง24 กล่อง24 กล่อง28 กล่อง
ข้าวไก่กรอบ1 กล่อง24 กล่อง24 กล่อง24 กล่อง27 กล่อง
ข้าวมันไก่12 กล่อง12 กล่อง22 กล่อง22 กล่อง32 กล่อง
ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง12 กล่อง38 กล่อง
ข้าวกล่องรวม(ข้าวกระเพราหมู/ข้าวไก่ผัดขิง)300 กล่อง
ขนม24 ชิ้น626 ชิ้น
น้ำสมุนไพร24 ขวด500 ขวด
น้ำโออิชิ(ร้านกลางเวียงโฆษณา)150 ขวด