ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้การต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 11 คน

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกวิชา ร่วมให้การต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 11 คน

ครูสมบูรณ์ ต๊ะรังษี ข้าราชการครูบำนาญ ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถึงแก่กรรม

ครูสมบูรณ์ ต็ะรังษี ข้าราชการครูบำนาญ ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ถึงแก่กรรม

ประกาศ แนวทางการปฏิบัติ การฝึกงานฝึกประสบการณ์จริง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด

ประกาศ แนวทางการปฏิบัติ การฝึกงานฝึกประสบการณ์จริง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน หลักสูตร Mini Chinese Program (MCP) และทวิวุฒิ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน หลักสูตร Mini Chinese Program (MCP) และทวิวุฒิ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1 2 3 4 20