ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมกีฬาสี “สุพรรณิการ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบการแข่งขันกีฬา)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี “สุพรรณิการ์เกมส์” (ประเภทกีฬา) ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการ Fin ดี We Can Do Season 4 ระดับภาคเหนือ ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท ในโครงการ Fin ดี We Can Do Season 4 ระดับภาคเหนือ ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่จัดการประชุมเรื่อง “การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา ปีการศึกษา 2566” ร่วมกับโรงเรียนพร้าววิทยาคมและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเรื่อง “การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา ปีการศึกษา 2566” ร่วมกับโรงเรียนพร้าววิทยาคม และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) กับโรงแรม เมอเวนพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) กับโรงแรม เมอเวนพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่ ณ โรงแรม เมอเวนพิค สุริวงศ์ เชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33

1 2 3 4 5 34