ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินโครงการพิธีเปิดประจำกองและประดับแถบ 2 สี ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.1 เพื่อเข้าเป็นเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินโครงการพิธีเปิดประจำกองและประดับแถบ 2 สี ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.1 เพื่อเข้าเป็นเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าศึกษาดูงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชีนำนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี เข้าศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ร่วมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการเยี่ยมชมการจัดเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับนายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการเยี่ยมชมการจัดเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ให้กับนักเรียน นักศึกษา

กลุ่มวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 14 กันยายน 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “U18 SMART HOME x LPNTC CUP 2022” ครั้งที่ 1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “U18 SMART HOME x LPNTC CUP 2022” ครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินงานการประเมินผลงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ กลุ่ม 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564)

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่จัดงาน การประเมินผลงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ กลุ่ม 1 ประกอบด้วยจังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) ทั้งหมด 18 สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2562 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในผลงาน “สีแห่งความรัก” และได้รับรางวัลชมเชย ในผลงาน “พลังแห่งความรัก” ในการแข่งขันประติมากรรม “ลานนาพฤกษาชาติ” ครั้งที่ 40

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด

วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 งานความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่กับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อิ่มหมีพีมัน ฟู้ด คอนเซปต์ จำกัด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหา มหาราชินี)

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 งานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหา มหาราชินี) ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม MR Soccer Arena โดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

1 2 3 4 5 29