ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัด “กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการ”

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 งานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัด “กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการ”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin ดี We Can Do!!! ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้จัดการแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin ดี We Can Do!!! ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหา มหาราชินี) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 งานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหา มหาราชินี) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม (All Star Aren)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ข้อ ๑๐ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตให้กับนักเรียน นักศึกษาพิการ

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ งานบริหารและการบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ข้อ ๑๐ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตให้กับนักเรียน นักศึกษาพิการ โดยมี ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะเป็นวิทยากร

พิธีถวายพระพร และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายพระพรและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแผนเผชิญเหตุ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัยอาชีวศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 งานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแผนเผชิญเหตุภายใต้โครงการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัยอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดประจำกองและประดับแถบ 2 สี ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.1 เพื่อเข้าเป็นเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยชมรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ จัดพิธีเปิดประจำกองและประดับแถบ 2 สี ให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เพื่อเข้าเป็นเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

พิธีถวายพระพร และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายสถิตย์ ปริปุณรากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายพระพรและลงนามถวายพระพร อีกทั้งจัดพิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง/และกิจกรรม 5 ส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม

1 2 3 4 5 45