ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และสถาบันเคอเธ่ ประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาการเรียนการสอน ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และสถาบันเคอเธ่ ประเทศไทย

โครงการอบรมภาษาจีนพิชิตข้อสอบ HSK สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการอบรมภาษาจีนพิชิตข้อสอบ HSK สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผู้อำนวยการ สมบัติ นาหลวง ให้สัมภาษณ์ในรายการ “รั้วเสมา” ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz. กทม. ในประเด็น “ทวิศึกษาสู่ห้องเรียนอาชีพ”

ผู้อำนวยการ สมบัติ นาหลวง ให้สัมภาษณ์ในรายการ “รั้วเสมา” ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz. กทม. ในประเด็น “ทวิศึกษาสู่ห้องเรียนอาชีพ”

1 3 4 5 6 7 20