ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 ห้อง ปวช.3/1 และ ปวช.3/2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ณ บริเวณอาคาร 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม ระดับ 1

วันที่ 10 – 12 กันยายน 2565 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม ระดับ 1 ณ ศูนย์ทอสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนต้นแก้วผดุงวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนต้นแก้วผดุงวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อนักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านการเรียน การสอนของสถานศึกษา

คณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร ณ The Brick X @nsp อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร เพื่อเรียนรู้เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมถึงกระบวนการผลิตอาหารที่ทันสมัย ณ The Brick X @nsp อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น และครูที่ปรึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และงานครูที่ปรึกษามอบเกียรติบัตรรางวัลผู้บริหาร และครูที่ปรึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 ตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณลานวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนรักป่า ป่ารักคน

วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนรักป่า ป่ารักคน ร่วมกันปลูกต้นพยุง และต้นไม้ป่าเบญจพรรณชนิดอื่น ณ บริเวณน้ำตกแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการนันทนาการอีสปอร์ต กิจกรรมการแข่งขัน E-sports ROV ครั้งที่ 1 (รอบ Final)

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดโครงการนันทนาการอีสปอร์ต ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขัน E-sports ROV ครั้งที่ 1 (รอบ Final) ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการอาชีวะอาสาพยาบาล ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการอาชีวะอาสาพยาบาล ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินโครงการพิธีเปิดประจำกองและประดับแถบ 2 สี ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.1 เพื่อเข้าเป็นเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินโครงการพิธีเปิดประจำกองและประดับแถบ 2 สี ให้กับนักเรียนระดับ ปวช.1 เพื่อเข้าเป็นเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

1 3 4 5 6 7 31