ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน สาขาวิชาการท่องเที่ยว แผนการเรียนทวิศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน สาขาการท่องเที่ยว แผนการเรียนทวิศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลักสูตรทวิศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับ โรงเรียนพร้าววิทยาคม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลักสูตรทวิศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับ โรงเรียนพร้าววิทยาคม

พิธีฌาปนกิจศพ ครูนรินทร์ เตจะโส ณ สุสานบ้านแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

26 มกราคม 2564 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ครูนรินทร์ เตจะโส ครูชำนาญการ สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ณ สุสานบ้านแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

1 4 5 6 7 8 20