ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

การประชุมหารือและรับข้อเสนอกับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

การประชุมหารือและรับข้อเสนอกับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประดับเขตฯ ระจำปีการศึกษา 2563

“ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ” นิทรรศการวันวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงาน “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ” นิทรรศการวันวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 งานแสดงผลงานทางวิชาโครงการ ของนักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 ทุกประเภทวิชา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

1 2 3 4 5 6 20