พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ เนื่องในวันเข้าพรรษา จำนวน 10 วัด ได้แก่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดผาบ่อง(มังคลาราม) วัดควรค่าม้า วัดหม้อคำตวง วัดป่าพร้าวใน วัดดับภัย วัดล่ามช้าง วัดดวงดี วัดเชียงมั่น และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร