วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการเยี่ยมชมการจัดเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับนายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการเยี่ยมชมการจัดเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อขยายความร่วมมือและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษา มอบโอกาสในด้านการฝึกประสบการณืวิชาชีพ รวมถึงมอบโอกาสในการทำงานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่