วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “U18 SMART HOME x LPNTC CUP 2022” ครั้งที่ 1

วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “U18 SMART HOME x LPNTC CUP 2022” ครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จุดประสงค์ในการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน รวมไปถึงสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา