ข่าวประชาสัมพันธ์

วอศ.ชม. ร่วมกิจกรรม “ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ สวนรุกชาติห้วยแก้ว – อนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – น้ำตกห้วยแก้ว โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วอศ.ชม. ร่วมกิจกรรม “ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ สวนรุกชาติห้วยแก้ว – อนุเสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – น้ำตกห้วยแก้ว โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

“ยามอยู่เราผูกพัน ยามจากกันเราคิดถึง” งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับครูรวิษฎา พาพันธ์ และครูสาวิมล คำเพ็ง ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

“ยามอยู่เราผูกพัน ยามจากกันเราคิดถึง” งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับครูรวิษฎา พาพันธ์ และครูสาวิมล คำเพ็ง ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด อศจ.เชียงใหม่ ในการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ อคท. ประจำปี 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ในสังกัด อศจ.เชียงใหม่ ในการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ อคท. ประจำปี 2563

พิธีจุดเทียนชัยสดุดีพระเกียรติคุณ และนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

พิธีจุดเทียนชัยสดุดีพระเกียรติคุณ และนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

การประชุมตัวแทนครู ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

การประชุมตัวแทนครู ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมออกร้านในงาน ช้างม่อย อยู่ม่วน ขายหมาน Chang Moi Craft Market 1st แอ่วหน้าบ้าน ร้านงานคราฟ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักศึกษาร่วมออกร้านในงาน ช้างม่อย อยู่ม่วน ขายหมาน Chang Moi Craft Market 1st แอ่วหน้าบ้าน ร้านงานคราฟ

วอศ.ชม. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วอศ.ชม. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

1 33 34 35 36 37 39