ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำจิตอาสาร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดดอนจั่น เนื่องในวันจักรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำจิตอาสาร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดดอนจั่น เนื่องในวันจักรี

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

พิธีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร การดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พิธีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตร การดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ค้นหาผู้เข้าเรียนร่วมในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ค้นหาผู้เข้าเรียนร่วมในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนกาวิละอุกูล จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

การประชุมหารือและรับข้อเสนอกับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

การประชุมหารือและรับข้อเสนอกับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประดับเขตฯ ระจำปีการศึกษา 2563

“ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ” นิทรรศการวันวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงาน “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ” นิทรรศการวันวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 งานแสดงผลงานทางวิชาโครงการ ของนักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 ทุกประเภทวิชา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

1 35 36 37 38 39 45