วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจประเมินโครงการ สุขาดี มีความสุข

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่นำโดย นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจประเมินโครงการ สุขาดี มีความสุข