วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่