พิธีทำบุญและไหว้ครูศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญและพิธีไหว้ครูศิลปกรรม ปีการศึกษา 2567 โดยมีคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยครูอาวุโสประเภทวิชาศิลปกรรม และคณะครู นักเรียนระดับ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.1 ปวส.2 และระดับปริญญาตรี ประเภทวิชาศิลปกรรม เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้