ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงาน “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ” นิทรรศการวันวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงาน “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ” นิทรรศการวันวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน และเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน และเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่าน

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการออกแบบและประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ประเภททีม ระดับ ปวส. ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพการวาดภาพสีน้ำหุ่นนิ่ง ระดับ ปวช. ประเภทบุคคล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพประติมากรรม ระดับ ปวช. ประเภทบุคคล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่

งานบริหารและการบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการอบรมการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้หัวข้อการวางแผนการเงิน

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 งานบริหารและการบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการอบรมการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้หัวข้อการวางแผนการเงิน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่จัดทำบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่โดย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ในโครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่จัดทำบันทึกข้อตกลงในรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่โดย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาด ฝ้ายคำ street Market Fair ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาด ฝ้ายคำ street Market Fair ครั้งที่ 2

กิจกรรม BIG CLEANING DAY “อาชีวะเชียงใหม่ ร่วมมือร่วมใจ 5ส. Care Share Team”

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY “อาชีวะเชียงใหม่ ร่วมมือร่วมใจ 5ส. Care Share Team”

1 37 38 39 40 41 56