วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ คนที่ 20

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งที่ร่วมแสดงความยินดี อีกทั้งให้การต้อนรับนางสาววรวลัญช์ วงค์ชมภู ครูสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ที่ย้ายมาประจำที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่