นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ (Cabling Contest) ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ระดับภาคเหนือ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐชนนท์ โกรัมย์ นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ครูผู้ควบคุมนายณัฐพงษ์ ไทยพานิช) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ (Cabling Contest) ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ระดับภาคเหนือ)