ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยระบบโมดูล (Block Course) ยกระดับการจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการอบรมพัฒนาแผนการเรียนรู้ด้วยระบบโมดูล (Block Course) ยกระดับการจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรม และอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรม และอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนในรูปแบบ Block Course ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนในรูปแบบ Block Course ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูประจำวิทยาลัยฯ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูประจำวิทยาลัยฯ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส ประจำปี 2565

ดร.วณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา

วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.วณิช อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา

ผู้อำนวยการและครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เข้ารับรางวัลของคุรุสภา ในพิธีมอบรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 – 2564

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางปวีณกร แป้นกลัด ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลและนางภัทรานิษฐ์ พัชริศวโรจน์ ครูสาขาวิชาการบัญชี เข้ารับรางวัลของคุรุสภา ในพิธีมอบรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 – 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการอาชีวศึกษากับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการกับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และเข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับรายงานตัวและมอบตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบปกติ(รอบ 1 และ รอบ 2) ปีการศึกษา 2565

วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับรายงานตัวและมอบตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบปกติ(รอบ 1 และ รอบ 2) ปีการศึกษา 2565

1 32 33 34 35 36 54