ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา (รอบพิเศษ) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบพิเศษ)
ตั้งแต่วันนี้ – 13 กันยายน 2566

ด่วน!!!! ส่งหลักฐานการสมัครครบก่อนมีสิทธิ์ก่อน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือกทุกประเภทวิชา
ระดับ ปวช. รับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2566
ทั้งระบบปกติ และระบบ Mini English Program
ระดับ ปวส. รับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นปวช./ ม.6 หรือเทียบเท่าและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2566
ทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบ Mini Chinese Program

อ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่ 👇👇👇