กิจกรรมการประกวด Mister & Miss Queen Vocational Chiangmai 2023

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 มูลนิธิเอ็มพลัสสาขาเชียงใหม่ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการประกวด Mister & Miss Queen Vocational Chiangmai 2023 และออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี แบบทราบผลในวันเดียว โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันเอชไอวี อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมแข่งขันเต้น Cover dance ของชมรม To be No.1