ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการนันทนาการอีสปอร์ต กิจกรรมการแข่งขัน E-sports ROV ครั้งที่ 1 (รอบ Final)

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนันทนาการอีสปอร์ต ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขัน E-sports ROV ครั้งที่ 1 (รอบ Final) ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รู้จักการแข่งขันกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฎกติกาสากล รู้จักการคิดวิเคราะห์ วางแผน ความสามัคคีเป็นทีม