วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2562 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในผลงาน “สีแห่งความรัก” และได้รับรางวัลชมเชย ในผลงาน “พลังแห่งความรัก” ในการแข่งขันประติมากรรม “ลานนาพฤกษาชาติ” ครั้งที่ 40 จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่