ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก)

ประกาศเลื่อนกำหนดการรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) และการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบระบบพิเศษ(อาชีวะปันสุขสร้างโอกาส) ปีการศึกษา 2565

ประกาศเลื่อนกำหนดการรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ(โควตา) และการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบระบบพิเศษ(อาชีวะปันสุขสร้างโอกาส) ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการประกวดแข่งขันกระทงลอยใบตองดอกไม้สด “งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔” จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการประกวดแข่งขันกระทงลอยใบตองดอกไม้สด จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินประกวดกระทงลอยดอกไม้สด งานยี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2564

ครูสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินประกวดกระทงลอยดอกไม้สด งานยี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ปีที่ 10” ในเทศกาลยี่เป็ง 2564 ณ บริเวณแจ่งหัวริน ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ปีที่ 10” ในเทศกาลยี่เป็ง 2564 ณ บริเวณแจ่งหัวริน ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับเกียรติออกแบบและตัดเย็บชุดท่านเอกอัครราชฑูตและภริยา ประเทศปากีสถาน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11” ปี 2564 ณ สถานฑูตปากีสถานประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับเกียรติออกแบบและตัดเย็บชุดท่านเอกอัครราชฑูตและภริยา ประเทศปากีสถาน ตามโครงการมหกรรมผ้าไหม “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11” ปี 2564 ณ สถานฑูตปากีสถานประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

1 31 32 33 34 35 43