ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบเจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ ชุดทำความสะอาด อาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการ “อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

มอบแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ75% หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม ชุดทำความสะอาดให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต2 และได้จัดทำอาหารกลางวันในรูปแบบข้าวกล่องและน้ำดื่มสมุนไพร มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่

พิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำเทียนพรรษาถวายยังวัดต่าง ๆ เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ เนื่องในวันเข้าพรรษา จำนวน 11 วัด

1 31 32 33 34