วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษา กองประกวด CMVC Super Star ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมชมภาพยนต์รอบสื่อมวลชน เรื่อง พี่นาค 4

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษา กองประกวด CMVC Super Star ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมชมภาพยนต์รอบสื่อมวลชน เรื่อง พี่นาค 4 ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต