ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เปิดเวทีแห่งความฝันกับรางวัลสู่ดวงดาว” ประกวด Miss Queen CMVC 2022 โดยชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เปิดเวทีแห่งความฝันกับรางวัลสู่ดวงดาว” ประกวด Miss Queen CMVC 2022 โดยชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Digital Transformation การเชื่อมทุกโอกาสสู่โลกแห่งอนาคต” โดยคุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนแนวหน้าของเมืองไทย

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Digital Transformation การเชื่อมทุกโอกาสสู่โลกแห่งอนาคต” โดยคุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนแนวหน้าของเมืองไทย

ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 4 ดาว ในผลงานเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชายาไข่เค็มมรกตเพิ่มมูลค่าสินค้าเป็นอาชีพในท้องถิ่น” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัล 4 ดาว ผลงานเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชายาไข่เค็มมรกตเพิ่มมูลค่าสินค้าเป็นอาชีพในท้องถิ่น” ในการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ ในกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2565 ภาคเหนือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 256 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565(รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2564) ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

1 32 33 34 35 36 58