ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับครูและนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัล Excellence Award ในการประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยจีน – อาเซียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล Excellence Award ในการประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยจีน – อาเซียน ในหัวข้อ A Travel route design for China – ASEAN Health care Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพข้ามพรมแดนอย่างสร้างสรรค์ จีน – อาเซียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ผลงาน “THE ROUTE/เส้นทางที่คดเคี้ยว” ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบชุดผ้าไหมและลายผ้าไหมศิลปาชีพฯ ร่วมสมัย ในงาน The 3rd Next Big Silk Designer Contest 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอที่ ผลงาน “THE ROUTE/เส้นทางที่คดเคี้ยว” ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบชุดผ้าไหมและลายผ้าไหมศิลปาชีพฯ ร่วมสมัย ในงาน The 3rd Next Big Silk Designer Contest 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนีบัตรวิชาชีพ ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนีบัตรวิชาชีพ ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ จำนวน 1,944 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายนพกร จอมแปง นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่ผ่านการพิจารณาเป็น “AMBASSADOR” ทูตสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม “ต้นแบบผู้สร้างสรรค์พัฒนาสังคมดีเด่น” ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 – 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายนพกร จอมแปง นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่ผ่านการพิจารณาเป็น “AMBASSADOR” ทูตสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม “ต้นแบบผู้สร้างสรรค์พัฒนาสังคมดีเด่น” ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 – 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2564 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2564 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

1 33 34 35 36 37 43