ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการป้องกันการตระเตรียมล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน (Grooming) โดยมีนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เข้าอบรม

วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิศานติวัฒนธรรมและโครงการฮัก (HUG Project) ภายใต้มูลนิธิสารสัมพันธ์ครอบครัว ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการป้องกันการตระเตรียมล่วงละเมิดทางเพศในเด็กนักเรียน (Grooming) โดยมีนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และงานครูที่ปรึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และงานครูที่ปรึกษา จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ใน “งานอัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน”

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศินา แซ่ว่าง นักศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ ใน “งานอัตลักษณ์ลายผ้า สร้างศิลปจิตราพัฒนาวิถีชน” จัดโดย พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรพื้นที่สูง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

ผลงานวิจัยรูปแบบการบริหารเชิงระบบด้วยวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ผลงานวิจัยรูปแบบการบริหารเชิงระบบด้วยวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

โครงการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

เผยแพร่ผลงานวิจัย/โครงการ เรื่อง โครงการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) จำนวน 1 อัตรา

1 30 31 32 33 34 58