ภัสราภรณ์ สุขอัมพร

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็ม 3 (Booster Dose) เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็ม 3 (Booster Dose) เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เรืออากาศโทสมพร ปากดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับครูและนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัล Excellence Award ในการประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยจีน – อาเซียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล Excellence Award ในการประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยจีน – อาเซียน ในหัวข้อ A Travel route design for China – ASEAN Health care Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพข้ามพรมแดนอย่างสร้างสรรค์ จีน – อาเซียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ ที่ผลงาน “THE ROUTE/เส้นทางที่คดเคี้ยว” ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบชุดผ้าไหมและลายผ้าไหมศิลปาชีพฯ ร่วมสมัย ในงาน The 3rd Next Big Silk Designer Contest 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอที่ ผลงาน “THE ROUTE/เส้นทางที่คดเคี้ยว” ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบชุดผ้าไหมและลายผ้าไหมศิลปาชีพฯ ร่วมสมัย ในงาน The 3rd Next Big Silk Designer Contest 2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนีบัตรวิชาชีพ ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนีบัตรวิชาชีพ ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ จำนวน 1,944 คน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายนพกร จอมแปง นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่ผ่านการพิจารณาเป็น “AMBASSADOR” ทูตสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม “ต้นแบบผู้สร้างสรรค์พัฒนาสังคมดีเด่น” ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 – 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายนพกร จอมแปง นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่ผ่านการพิจารณาเป็น “AMBASSADOR” ทูตสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม “ต้นแบบผู้สร้างสรรค์พัฒนาสังคมดีเด่น” ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 – 2565

1 29 30 31 32 33 39